7(+1) koraka za uspešno pokretanje nove poslovne ideje od nule

7(+1) koraka za uspešno pokretanje nove poslovne ideje od nule
11 minuta čitanja

Pokretanje nove poslovne ideje može biti teško, jer se suočavate sa raznim rizicima i izazovima. Međutim, ukoliko ste stvarno spremni da uložite vreme i trud u planiranje i sprovođenje ideje, postoji šansa da će se vaš posao uspešno razvijati. Pre nego što pokrenete posao, važno je da istražite tržište i izradite biznis plan koji će vam pomoći da predvidite i pravite prave korake za budućnost. Takođe, važno je da se fokusirate na pružanje visokokvalitetnih proizvoda ili usluga i ponudite vrednost za novac. Ako se pridržavate ovih principa, imaćete veće šanse za uspeh u pokretanju nove poslovne ideje.

Da bi ste realizovali novu poslovnu ideju, potrebno je nekoliko koraka.

1. Ispitajte tržište

Ispitivanje tržišta je važan korak u realizaciji nove poslovne ideje, jer vam omogućava da uvidite da li postoji stvarna potreba za vašom idejom na tržištu i da li postoji konkurencija. Ovo je nekoliko koraka koje možete preduzeti da biste uspešno ispitali tržište:

 • Definisanje ciljnog tržišta: Tačno odredite koje klijente želite da privučete i napravite profil ciljnog tržišta, uključujući podatke o njihovim demografskim karakteristikama, interesovanjima i navikama.
 • Analiza konkurencije: Pronađite druge kompanije ili pojedince koji pružaju slične proizvode ili usluge kao što je vaša ideja i temeljno ispitajte njihove prednosti i slabosti.
 • Razgovor sa potencijalnim klijentima: Razgovarajte sa potencijalnim klijentima i saznajte šta misle o vašoj ideji i da li bi bili spremni da plate za nju.
 • Analiza potreba i želja klijenata: Ispitajte potrebe i želje vaših ciljnih klijenata i razmislite konkretno kako vaša ideja može njima da pomogne.
 • Analiza tržišta: Napravite analizu tržišta kako biste dobili bolju sliku o veličini tržišta, trendovima potrošnje i drugim faktorima koji mogu uticati na uspeh vaše poslovne ideje.

Ovi koraci će vam pomoći da dobijete bolju sliku o tome da li postoji potencijal za uspeh vaše poslovne ideje i kako se ona uklapa u postojeće tržište.

2. Izradite biznis plan

Biznis plan je dokument u kojem se opisuju svi aspekti poslovanja, uključujući ciljeve, strategije, proizvod ili uslugu, finansije i marketing. On služi kao neki roadmap za realizaciju poslovne ideje i pomaže vam da predvidite i planirate korake za budućnost. Ovo su neki osnovni koraci pri izradi biznis plana:

 • Uradite sažetak: Napravite kratak pregled vaše poslovne ideje, uključujući ciljeve, proizvod ili uslugu i ciljano tržište.
 • Opišite svoj proizvod ili uslugu: Detaljno opišite svoj proizvod ili uslugu, uključujući njegove karakteristike, prednosti…
 • Definišite ciljano tržište: Opišite ciljano tržište, uključujući demografiju, navike potrošnje vaših potencijalnih klijenata i ostale relevantne podatke.
 • Izradite finansijski plan: Napravite plan finansiranja, uključujući budžet za troškove i sve izvore finansiranja. Takođe, napravite finansijske projekcije za budućnost, uključujući planove za prihode i planove za rashode.
 • Izradite marketing plan: Detaljno opišite strategije koje ćete koristiti za promociju i prodaju vašeg proizvoda ili usluge, uključujući ciljane kanale kao i budžet za marketing.
 • Izradite plan za razvoj proizvoda ili usluge: Opišite kako ćete prvobitno razviti svoj proizvod ili uslugu i kako ćete planirati dalji razvoj za budućnost.
 • Napravite organizacioni plan: Opišite strukturu vaše organizacije i planove za budućnost, uključujući planove za zapošljavanje potencijalnih zaposlenih i rast kompanije.

Ovaj biznis plan će vam pomoći da dobijete bolju sliku o tome kako će vaša poslovna ideja funkcionisati u praksi i da bolje i lakše predvidite i planirate za budućnost.

3. Osigurajte finansije

Osiguranje finansija je važan korak u realizaciji nove poslovne ideje, jer vam omogućava da pokrenete i održavate svoj posao. Postoje različiti načini na koje možete osigurati finansije za svoj posao:

 • Koristite sopstvena sredstva: Možete koristiti sopstvena sredstva da finansirate svoj posao.
 • Zatražite odobrenje kredita: Možete zatražiti kredit od banke ili drugog finansijskog instituta da biste finansirali svoj posao.
 • Tražite spoljnu finansijsku podršku: Možete tražiti finansijsku podršku od različitih izvora, kao što su investitori ili korporativna sponzorstva.
 • Koristite kreditne kartice: Možete koristiti kreditne kartice da biste finansirali svoj posao, za ovu metodu treba imati u vidu da ćete na taj način stvarati dug.
 • Razmislite o partnerstvu: Razmislite o partnerstvu sa drugim poslovnim saradnicima ili kompanijama kako biste delili troškove i zajednički radili na realizaciji poslovne ideje.

Veoma je važno da odaberete opciju koja najbolje odgovara vašim potrebama i ciljevima.

4. Registrujte svoj posao

Registracija poslovanja i legalan rad imaju mnoge prednosti, uključujući poštovanje zakona i propisa naše zemlje, povećanje poverenja klijenata i drugih poslovnih ljudi, pravilno obračunavanje i plaćanje poreza, osiguravanjenje zdravstvenog i penzionog osiguranja za zaposlene i bolje prilike za rast i finansiranje posla. Ovo sve može znatno pomoći u održivosti i uspehu vašeg posla.

Kako biste registrovali svoj posao, potrebno je da sledite sledeće korake:

 • Odaberite vrstu pravne forme: Odaberite vrstu pravne forme za svoj posao, kao što su d.o.o., preduzeće ili samostalni preduzetnik. Ovaj izbor će na dalje veoma uticati na vašu poreznu obavezu i odgovornost.
 • Razmislite o imenu: Napravite ime za svoj posao i proverite da li je slobodno za korišćenje.
 • Registrujte ime: Registrujte ime svog posla kod nadležnog državnog organa – upišite se u Privredni registar.
 • Otvorite račun u banci: Otvorite poslovni račun u banci kako biste razdvojili svoje poslovne i lične finansije.
 • Registrujte se za porez: Registrujte se za porez i dobićete broj za poreznu identifikaciju.
 • Registrujte se za zdravstveno osiguranje: Ako imate zaposlene, moraćete da se registrujete za zdravstveno osiguranje i da plaćate doprinose i za njih.
 • Registrujte se za penziono osiguranje: Ako imate zaposlene, takođe, moraćete da se registrujete za penziono osiguranje i da plaćate doprinose za njih.

5. Izradite veb-sajt

Veb-sajt je danas prosto neophodan za mnoge vrste poslovnih ideja, jer vam omogućava da predstavite svoj proizvod ili uslugu širokom auditorijumu i da steknete nove klijente širom zemlje, regiona, sveta… Međutim, postoje neke vrste poslovnih ideja za koje je veb-sajt posebno neophodan:

 • Prodaja proizvoda: Ako planirate da prodajete proizvod online, veb-sajt će vam omogućiti da predstavite proizvod, da prihvatite porudžbine od kupaca i da oni vama izvrše plaćanja za to.
 • Pružanje usluga: Ako pružate usluge poput web dizajna, marketinga ili knjigovodstva, veb-sajt vam može poslužiti kao platforma za predstavljanje vaših usluga i komunikaciju sa potencijalnim i stalnim klijentima.
 • Blogovanje: Ako planirate da pokrenete blog, veb-sajt će vam omogućiti da objavljujete sadržaje i da privučete čitaoce na razne načine.
 • Online kursevi i edukacije: Ako planirate da pružate online kurseve ili edukacije, veb-sajt će vam omogućiti da predstavite kurseve i da prihvatite prijave kao i plaćanja od klijenata.

Ipak, treba imati u vidu da postoje i druge metode za promociju i prodaju proizvoda i usluga online, kao što su društvene mreže, oglašavanje i razne druge platforme.

6. Izradite strategiju marketinga

Strategija marketinga je plan koji opisuje kako ćete promovisati i prodavati svoj proizvod ili uslugu. Ona uključuje ciljno tržište, kanale za komunikaciju, budžet za marketing i aktivnosti koje će se sprovoditi. Ovo su neki koraci za izradu strategije marketinga:

 • Definisanje ciljeva: Odredite šta želite da postignete sa marketingom, da li je to povećanje prihoda, povećanje broja klijenata ili povećanje prepoznatljivosti brenda.
 • Identifikacija ciljnog tržišta: Odredite tačno koje klijente želite da privučete i napravite profil vašeg ciljnog tržišta, uključujući podatke o njihovim demografskim karakteristikama, interesovanjima i navikama potrošnje.
 • Izbor kanala za komunikaciju: Odaberite kanale koje ćete koristiti za komunikaciju sa ciljnim tržištem, kao što su društvene mreže, oglašavanje, direktni marketing ili PR.
 • Izradite budžet za marketing: Odredite koliko tačno novca želite da izdvojite za marketing i rasporedite ga prema različitim aktivnostima i kanalima.
 • Izradite plan aktivnosti: Napravite plan aktivnosti koje ćete sprovoditi, uključujući kreiranje sadržaja, oglašavanje i druge aktivnosti koje će promovisati vaš proizvod ili uslugu.
 • Praćenje i prilagođavanje: Redovno pratite rezultate vaših marketing aktivnosti i povremeno prilagodite strategiju ukoliko je potrebno.

Izradom strategije marketinga i sprovođenjem planiranih aktivnosti, moćićete da privučete nove potencijalne klijente i da unapredite prodaju vašeg proizvoda ili usluge.

7. Povežite se sa drugim poslovnim ljudima

Povezivanje sa drugim poslovnim ljudima vam može biti od velike koristi za razvoj posla. Ovo su neki od načina prema kojima se možete povezati sa drugim poslovnim ljudima:

 • Udruživanje sa drugim kompanijama: Razmislite o udruživanju sa drugim kompanijama koje se bave sličnim poslom kako biste unapredili svoje proizvode ili usluge i privukli nove klijente.
 • Partnerstvo sa drugim poslovnim ljudima: Razmislite o partnerstvu sa drugim poslovnim ljudima kako biste delili troškove i zajednički radili na razvoju i realizaciji poslovne ideje.
 • Networking: Posećujte poslovne događaje i druge prilike za networking kako biste upoznali druge poslovne ljude i razmjenjivali ideje i informacije.
 • Korisničke grupe: Pridružite se nekoj korisničkoj grupi ili industrijskom udruženju kako biste upoznali druge poslovne ljude, njihove ideje i ciljeve i dobili pristup korisnim informacijama i resursima.
 • Korisničke referense: Razmislite o povezivanju sa svojim klijentima kao referencom za vaše proizvode ili usluge.

Povezivanje sa drugim poslovnim ljudima može vam pomoći da unapredite svoj posao, dobijete nove ideje i steknete nove klijente.

7+1 Fokusirajte se na kvalitet

Postoji tzv. „trougao brzine, kvaliteta i cene“ koji predstavlja odnos između ova tri faktora u poslovanju. To znači da ako povećate brzinu, kvalitet ili cenu, to će zasigurno uticati na ostala dva faktora.

Na primer, ako povećate brzinu kojom kreirate proizvod ili pružate uslugu, to može dovesti do povećanja kvaliteta, ali će to možda zahtevati i povećanje cene. S druge strane, ako želite da povećate kvalitet, to može dovesti do povećanja cene, a možda i smanjenja brzine.

U poslovanju, najvažnije je da pronađete balans između ovih faktora kako biste pružili vrednost za novac i zadovoljili potrebe i želje vaših klijenata.

U većini slučajeva, najvažnije je da pružite visokokvalitetan proizvod ili uslugu, jer će to zadovoljiti potrebe i želje vaših klijenata i dovesti do lojalnosti i ponovnog korišćenja vaših proizvoda ili usluga. Brzina je takođe važna, jer ljudi očekuju da će dobiti proizvod ili uslugu brzo, a ako to niste u mogućnosti da pružite, mogu odabrati konkurentsku kompaniju koja to može da uradi. Cena je takođe važna, jer ljudi očekuju da će dobiti vrednost za svoj novac, ali ona ne treba da bude najvažniji faktor, jer niska cena ne mora nužno da garantuje kvalitet.

Ukratko, najvažnije je da pružite visokokvalitetan proizvod ili uslugu, radite brzo i da ponudite vrednost za novac. Ako uspete da povežete ova tri elementa, imaćete veoma dobre šanse za uspeh u poslovanju.

Još jednom ukratko

Da biste realizovali novu poslovnu ideju, potrebno je da uradite sledeće korake:

 1. Ispitajte tržište: Proverite da li postoji stvarna potreba za vašom idejom na tržištu i da li postoji konkurencija.
 2. Izradite biznis plan: Napravite detaljan plan koji obuhvata sve aspekte poslovanja, uključujući ciljane klijente, proizvod ili uslugu, finansije i marketing.
 3. Osigurajte finansiranje: Potrebno je da pronađete način da finansirate svoj posao, bilo da koristite sopstvena sredstva ili spoljna finansiranja.
 4. Registrujte svoj posao: Obavezno je da registrujete svoj posao kako biste bili legitimni i bili u skladu sa zakonima i regulativama naše zemlje.
 5. Izradite veb-sajt: Izradite veb-sajt koji će predstavljati vaš proizvod ili uslugu na najbolji mogući način i omogućiti klijentima da ga kupe ili naruče.
 6. Izradite strategiju marketinga: Razmislite o tome kako ćete privući klijente i promovisati svoj proizvod ili uslugu.
 7. Povežite se sa drugim poslovnim ljudima: Povežite se sa drugim poslovnim ljudima i organizacijama kako biste stekli podršku i savete.
 8. Fokusirajte se na kvalitet: Fokusirajte se na pružanje visokokvalitetnih usluga ili proizvoda kako biste zadovoljili potrebe svojih klijenata i izgradili dugotrajnu poslovnu reputaciju.

Boldizar S. Santo

Co-Founder
On će vam uglavnom govoriti da sve može i onda stvarno uraditi ono što ste zamislili ili izmislili. Ima dugogodišnje iskustvo u ovom poslu i zaista voli to što radi.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *